Otwarci 50+_loga ostateczne_logo_poprawione kopia

Jest nam niezmiernie miło powiadomić, iż firma Elderia Polska przystąpiła do programu Otwarci 50+, deklarując otwarcie na potrzeby, oczekiwania oraz wartości szanowane przez Seniorów i poparła Kredo Firm i Organizacji Otwartych 50+:

1. Senior jest ważnym klientem naszego przedsiębiorstwa.
2. Jesteśmy otwarci na potrzeby, oczekiwania seniorów oraz wartości przez nich szanowane.
3. Dostrzegamy potrzebę likwidacji barier, które utrudniają dostęp do oferty seniorom.
4. Uwzględniamy tradycyjne sposoby komunikacji z seniorami.
5. Akceptujemy potrzebę poświęcenia czasu i uwagi seniorom.
6. Kierujemy się odpowiedzialnością za seniorów w działaniach kierowanych do nich.
7. Sprzyjamy międzypokoleniowej wymianie doświadczeń i wiedzy.
8. Popieramy wprowadzanie nowoczesnych i pomysłowych rozwiązań dedykowanych seniorom.