Najczęściej zadawane pytania:

1. Co to jest opieka domowa i jaka jest jej rola?

Opieka Domowa polega na świadczeniu usług dla osób starszych i chorych w ich miejscu zamieszkania pomagając im w codziennych czynnościach.
Podczas pierwszej wizyty opiekunka/opiekun próbuje dowiedzieć się jak najwięcej o pacjencie, aby jak w najlepszym stopniu przygotować się do przyszłych regularnych wizyt w jego domu. Ważne jest, aby jak najlepiej zrozumieć, jaki jest stan psychiczny i fizyczny podopiecznego. W oparciu o wypełniony wcześniej formularz oraz przeprowadzony wywiad opiekun przystępuje do realizacji swoich zadań.

2. Kto świadczy usługi opiekuńcze?

Jeśli najbliższa rodzina lub przyjaciele nie mogą zaspokoić wszystkich potrzeb opieki danej osoby, są dwa rodzaje osób, którzy zapewniają opiekę domową . Są to opłacani pracownicy jako Opiekunowie społeczni, pracownicy etatowi (pracownik miejski) bądź społeczni (terenowy opiekun społeczny) działający w zakresie pomocy społecznej świadczonej w naszym kraju. Drugi typ obejmuje opiekunów działających samodzielnie na rynku lub w ramach różnego rodzaju działalności NZOZów oraz prywatnych firm.

3. Co to jest telelopieka?

Teleopieka odnosi się określenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych oferujących zdalną opiekę nad osobami starszymi i ograniczonymi ruchowo, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa oraz i zachowując ich niezależność w ich własnych domach.

Teleopieka pozwala na zmniejszenie ryzyka utraty zdrowia lub życia poprzez szybką reakcję na nieprzewidziane zdarzenia dostrzeżone na wczesnym ich etapie powodując szybką reakcję.