022470

Wszystkie osoby, które ukończyły 75 lat, otrzymają bezpłatnie leki. Receptę na nie będą mogli wystawić lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Rząd przyjął we wtorek nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która została przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia.

Świadczeniobiorcy, którzy ukończyli 75 lat, nabędą uprawnienia do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, wymienionych w wykazie ogłaszanym obwieszczeniem przez ministra zdrowia. Pierwszy wykaz minister zdrowia ustali nie później niż do 1 września 2016 r. Produkty wymienione w tym wykazie objęte będą refundacją. Lista leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla tej grupy pacjentów będzie stopniowo rozszerzana.

Według zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia, przeznaczono na ten cel w tym roku 125 milionów złotych, w przyszłym ponad 560 milionów, a w kolejnych latach kwota ta ma rosnąć.

Recepta tylko od lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda powiedział, że podstawowym założeniem jest ułatwienie dostępu do leków refundowanych osobom powyżej 75. roku życia. Według szacunków resortu, seniorzy dopłacają z własnej kieszeni do leków refundowanych rocznie około 850 milionów złotych. Rząd wprowadzając projekt 75+, w 60 proc. zamierza odciążyć osoby starsze z tych wydatków.

Wiceminister Łanda dodał, że bezpłatne leki i wyroby medyczne będą mogli przepisywać na receptę tylko lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. To wynika z ograniczeń systemu informatycznego.

Krzysztof Łanda powiedział, że w wykazie znają się leki „przypisane do starości”.

„Bezpłatne leki powinny być wprowadzane ostrożnie”

Zdaniem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej doktora Macieja Hamankiewicza, bezpłatne leki dla seniorów powinny być wprowadzane ostrożnie i w pełni monitorowane. Prezes Hamankiewicz uważa, że wszyscy lekarze powinni mieć możliwość wypisania takich medykamentów.

– Uprawnienie 75+ jest dla pacjenta, a nie lekarza – podkreślił.

Powiedział, że propozycja jest do zaakceptowania tylko w okresie przejściowym wprowadzania tych przepisów. W przypadku pacjentów wypisywanych ze szpitala, którymi opiekują się specjaliści, powinno to zostać od razu zmienione. W opinii doktora Hamankiewicza, prawo do bezpłatnych leków powinno być uzależnione od sytuacji materialnej pacjenta. – Wszystkim równo, to nie znaczy sprawiedliwie – dodał.”

źródło: https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1580583,Bezplatne-leki-dla-seniorow-Rzad-przyjal-projekt-ustawy